kimwoien's post

Frivannsliv.no AS

Check out the new update on Cosmiq+ firmware version 1.6, (in Norwegian): Deepblu slipper nå ny gratis oppdatering av firmware for Cosmiq+ dykkercomputer (versjon 1.6), som bringer med seg masse topp nyheter, og spesielt for fridykkere: • Ny fridykkermodus! • Endring på alarminnstilling, som nå tillater innstilling av tre forskjellige dybdealarmer. • Siste dykkertid, dybeste dybde og løpende tid siden siste dykk dykk vises nå synlig på skjermen i overflaten mens man er i fridykkermodus. • Ny og bedre visning av sikkerhetsstopp i luft(scuba) og fridykkermodus gjør det lettere å lese sikkerhetsstopptid på skjermen. • Lagt til en avlesning for tiden som er gått siden dekompresjons-tid har blitt overskredet i dybdemodus. • I dybde- og bunntidmodus(bottom time) anses dykket nå over hvis dykkeren bruker 5 minutter på dybde over 2 meter, i stedet for 2 minutter. Slik at ikke fridykkere får loggen fullstendig overfylt.
Comment

:P... More

17
1
0
  • Report